En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 2 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-18
Betänkande 2020/21:MJU6

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2020-12-10
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-12
Debatt i kammaren: 2021-02-23
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25