Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU4

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 4 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-03-04
Justering: 2021-03-18
Trycklov: 2021-03-22
Betänkande 2020/21:KrU4
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer