Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Bordläggning 2 februari 2021

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-10
Justering: 2021-01-14
Trycklov: 2021-01-22
Betänkande 2020/21:KU5

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-11-17, 2020-09-10
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Information kommer