Trossamfund och begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 28 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat