Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 februari 2021

Nästa händelse: Justering 28 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-19
Justering: 2021-01-28
Trycklov: 2021-01-29
Betänkande 2020/21:KU11

Alla beredningar i utskottet

2021-01-19, 2020-12-17, 2020-12-10, 2020-12-01
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03