Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Behandling 27 januari 2021

Utskottets förslag

Nej till regeringens förslag om ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag.

Anledningen är att utskottet anser att regeringens förslag går längre än vad som krävs enligt direktivet. Utskottet föreslår därför också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att det fortsatta arbetet ska syfta till att införa direktivet på en faktisk miniminivå.

Utskottet föreslår även att riksdagen genom ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att under 2021 återkomma med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Den rådande ordningen är att licenser för den typen av vapen måste förnyas vart femte år men utskottet anser att merarbetet som tidsbegränsningen innebär för lagliga vapeninnehavare inte kan vägas upp av nyttan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motionsyrkanden om att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver. Vidare bör regeringen under 2021 återkomma tillriksdagen med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för automatvapen och enhandsvapen. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-17
Justering: 2021-01-21
Trycklov: 2021-01-21
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:JuU11

Alla beredningar i utskottet

2020-12-17, 2020-12-03

Nej till regeringens förslag om ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag.

Anledningen är att utskottet anser att regeringens förslag går längre än vad som krävs enligt direktivet. Utskottet föreslår därför också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att det fortsatta arbetet ska syfta till att införa direktivet på en faktisk miniminivå.

Utskottet föreslår även att riksdagen genom ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att under 2021 återkomma med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Den rådande ordningen är att licenser för den typen av vapen måste förnyas vart femte år men utskottet anser att merarbetet som tidsbegränsningen innebär för lagliga vapeninnehavare inte kan vägas upp av nyttan.

Förslagspunkter

1. Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M),

2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C),

2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) och

2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD) samt

avslår proposition 2020/21:42 punkterna 1-3.

Reservation 1 (S, MP)

2. Genomförande på miniminivå

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska se till att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2241 av John Widegren (M) yrkande 1,

2020/21:2788 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 29,

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7 och

2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (S, V, MP)

3. Översyn av vapenlagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (V, L)

4. Tidsbegränsade licenser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen under 2021 ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för automatvapen och enhandsvapen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 4 (S, V, L, MP)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M),

2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C),

2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) och

2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD) samt

avslår proposition 2020/21:42 punkterna 1-3.

Reservation 1 (S, MP)

2. Genomförande på miniminivå

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska se till att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2241 av John Widegren (M) yrkande 1,

2020/21:2788 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 29,

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7 och

2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (S, V, MP)

3. Översyn av vapenlagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (V, L)

4. Tidsbegränsade licenser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen under 2021 ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för automatvapen och enhandsvapen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 4 (S, V, L, MP)