Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 februari 2021

Nästa händelse: Bordläggning 2 februari 2021

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-19
Justering: 2021-01-21
Trycklov: 2021-01-21
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:AU7

Alla beredningar i utskottet

2021-01-19, 2021-01-12

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

lägger skrivelse 2020/21:39 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

lägger skrivelse 2020/21:39 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)