Genomförande av visselblåsardirektivet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 oktober 2021

Nästa händelse: Beredning 21 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-28, 2021-09-21, 2021-06-17