Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 november 2019

Nästa händelse: Justering 7 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat