Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU2

Planerat beslutsdatum: 18 december 2019

Nästa händelse: Beredning 22 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-22
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-13
Betänkande 2019/20:UbU2

Alla beredningar i utskottet

2019-10-22
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-17
Debatt i kammaren: 2019-12-18
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18