Riksbankens jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU18

Planerat beslutsdatum: 3 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-05-26
bet 2019/20:UbU18
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03