Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 2 juni 2020

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-28
bet 2019/20:UbU18

Förslagspunkter

1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelserna 2019/20:RJ1 och 2019/20:RR3 till handlingarna.
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelserna 2019/20:RJ1 och 2019/20:RR3 till handlingarna.