Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 april 2020

Nästa händelse: Justering 2 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-10
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-03
bet 2019/20:UbU14
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-22
Debatt i kammaren: 2020-04-23
4

Beslut

Beslut: 2020-04-23