Europarådet

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 14 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat