Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
bet 2019/20:UU7
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-13
Debatt i kammaren: 2020-05-14
4

Beslut

Beslut: 2020-05-14