Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU1

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Trycklov 29 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Trycklov: 2019-11-29
Betänkande 2019/20:UFöU1
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04