Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU2

Planerat beslutsdatum: 25 september 2019

Nästa händelse: Justering 12 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-13
Justering: 2019-09-12
Trycklov: 2019-09-20
Betänkande 2019/20:TU2
3

Debatt

Bordläggning: 2019-09-24
Debatt i kammaren: 2019-09-25
4

Beslut

Beslut: 2019-09-25