Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

Trafikutskottets bet 2019/20:TU16

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:TU16
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10