Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2019/20:TU15

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 7 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-09
bet 2019/20:TU15

Alla beredningar i utskottet

2020-06-02, 2020-05-07
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16