Trafiksäkerhet

Trafikutskottets bet 2019/20:TU14

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 28 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:TU14

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07, 2020-04-28
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10