Luftfart

Trafikutskottets bet 2019/20:TU12

Planerat beslutsdatum: 4 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-29
bet 2019/20:TU12

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-04-23
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-04