Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets bet 2019/20:SoU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2020

Nästa händelse: Justering 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-10
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-24
bet 2019/20:SoU8
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29