Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat