Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Socialutskottets bet 2019/20:SoU19

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 1 juni 2020

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-05
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-28
bet 2019/20:SoU19

Förslagspunkter

1. Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
b) godkänner regeringens föreskrifter i förordningen
(2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om
allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion
med 2019-nCoV.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:144 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-01
Debatt i kammaren: 2020-06-02
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
b) godkänner regeringens föreskrifter i förordningen
(2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om
allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion
med 2019-nCoV.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:144 punkterna 1 och 2.