Förbättrade möjligheter till bilstöd

Socialutskottets bet 2019/20:SoU17

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 28 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-06-04
bet 2019/20:SoU17

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-04-28
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-08
Debatt i kammaren: 2020-06-09
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10