Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Socialutskottets bet 2019/20:SoU16

Planerat beslutsdatum: 3 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-28
bet 2019/20:SoU16

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-01
Debatt i kammaren: 2020-06-02
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03