Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

Socialutskottets bet 2019/20:SoU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-05
Trycklov: 2020-05-11
bet 2019/20:SoU15

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-03-26
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-13
Debatt i kammaren: 2020-05-14
4

Beslut

Beslut: 2020-05-14