Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

Socialutskottets bet 2019/20:SoU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 april 2020

Nästa händelse: Bordläggning 15 april 2020

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-26
bet 2019/20:SoU14

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:61 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:61 till handlingarna.