Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården

Socialutskottets bet 2019/20:SoU13

Planerat beslutsdatum: 5 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 28 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-01-30
Trycklov: 2020-01-31
bet 2019/20:SoU13
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-04
Debatt i kammaren: 2020-02-05
4

Beslut

Beslut: 2020-02-05