Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottets bet 2019/20:SoU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

129 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-05
Trycklov: 2020-05-11
bet 2019/20:SoU12

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-03-19
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-13
Debatt i kammaren: 2020-05-14
4

Beslut

Beslut: 2020-05-14