Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU8

Planerat beslutsdatum: 28 november 2019

Nästa händelse: Beredning 5 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-25
Betänkande 2019/20:SkU8

Alla beredningar i utskottet

2019-11-05
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-27
Debatt i kammaren: 2019-11-28
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28