Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll - en träffsäker verksamhet?

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU7

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 12 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-12-12
Justering: 2020-01-23
Trycklov: 2020-01-24
bet 2019/20:SkU7

Alla beredningar i utskottet

2019-12-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29