Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU24

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-08
bet 2019/20:SkU24
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16