Inkomstskatt

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 6 maj 2020

Nästa händelse: Justering 21 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

117 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-21
Trycklov: 2020-04-29
bet 2019/20:SkU20
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06