Redovisning av skatteutgifter 2020

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2020

Nästa händelse: Justering 11 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-11
bet 2019/20:SkU19
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-16
Debatt i kammaren: 2020-06-17
4

Beslut

Beslut: 2020-06-17