Sänkt skatt på drivmedel

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU15

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Beredning 14 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
bet 2019/20:SkU15

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04