Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 21 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-03-19
bet 2019/20:SkU14

Alla beredningar i utskottet

2020-04-21, 2020-03-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-06
Debatt i kammaren: 2020-05-07
4

Beslut

Beslut: 2020-05-07