Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU1

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Beredning 5 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-29
Betänkande 2019/20:SkU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-05
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04