Ett starkare skydd för välfärdssystemen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU8

Planerat beslutsdatum: 16 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 17 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-09-17
Justering: 2019-10-03
Trycklov: 2019-10-11
Betänkande 2019/20:SfU8
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-15
Debatt i kammaren: 2019-10-16
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16