Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU10

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat