Övergångsbestämmelserna till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet

Näringsutskottets bet 2019/20:NU9

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 23 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-23
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
bet 2019/20:NU9

Alla beredningar i utskottet

2020-01-23
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19