Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU1

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-11
Betänkande 2019/20:NU1

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-13
Debatt i kammaren: 2019-12-16
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17