Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 28 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-02-11
Trycklov: 2020-02-14
bet 2019/20:MJU6

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2019-12-10
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-14
Debatt i kammaren: 2020-02-18
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19