Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU5

Planerat beslutsdatum: 21 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-12
Trycklov: 2019-11-18
Betänkande 2019/20:MJU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-20
Debatt i kammaren: 2019-11-21
4

Beslut

Beslut: 2019-11-21