Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU4

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Justering 3 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-18
Justering: 2019-10-03
Trycklov: 2019-10-10
Betänkande 2019/20:MJU4
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23