Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU3

Planerat beslutsdatum: 2 oktober 2019

Nästa händelse: Justering 24 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-13
Justering: 2019-09-24
Trycklov: 2019-09-27
Betänkande 2019/20:MJU3
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-01
Debatt i kammaren: 2019-10-02
4

Beslut

Beslut: 2019-10-02