En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU18

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-09
Trycklov: 2020-06-10
bet 2019/20:MJU18

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16