Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets bet 2019/20:KrU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 april 2020

Nästa händelse: Behandling 1 april 2020

Utskottets förslag

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019/20. De handlar bland annat om museifrågor, byggande och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer och världsarv med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-10
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-27
Reservationer 13
bet 2019/20:KrU9

Alla beredningar i utskottet

2020-03-10, 2020-02-20

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019/20. De handlar bland annat om museifrågor, byggande och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer och världsarv med mera.

Förslagspunkter

1. Museifrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

2. Statligt stöd till vissa verksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:848 av Niklas Karlsson (S),

2019/20:1521 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M),

2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 3,

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 1,

2019/20:3184 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S).

Reservation 4 (SD)

3. Repatriering av samiska kvarlevor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 5 (M, C)

4. K-märkning av fartyg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 32 och 33.

Reservation 6 (SD)

5. Fornfynd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1229 av Daniel Andersson (S).

6. Kostnadsansvar vid arkeologiska undersökningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1077 av Betty Malmberg (M),

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 38 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 55.

Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

7. Gestaltad livsmiljö

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:347 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2019/20:401 av Per Lodenius (C),

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 10 och 12,

2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5,

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

8. Världsarv

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:337 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:599 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 11 (SD)

9. Jakt med löshund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:308 av Magnus Persson (SD) och

2019/20:700 av Kjell-Arne Ottosson (KD).

Reservation 12 (SD)

10. Hågkomst

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V),

2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 13 (V)

11. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1 av Robert Stenkvist (SD),

2019/20:3 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD),

2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD),

2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD),

2019/20:339 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:344 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2019/20:355 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2019/20:356 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:491 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C),

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 26,

2019/20:692 av Magnus Oscarsson (KD),

2019/20:709 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD),

2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:853 av Johan Andersson (S),

2019/20:1054 av Runar Filper (SD),

2019/20:1070 av Anders Hansson (M),

2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. (SD),

2019/20:1127 av Pia Nilsson (S),

2019/20:1659 av Marta Obminska (M),

2019/20:1684 av Runar Filper (SD) yrkande 3,

2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S),

2019/20:1933 av Robert Hannah (L),

2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),

2019/20:2576 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 5,

2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 9,

2019/20:2953 av Edward Riedl (M),

2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 9,

2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 3 och

2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD).

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
11 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Museifrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

2. Statligt stöd till vissa verksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:848 av Niklas Karlsson (S),

2019/20:1521 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M),

2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 3,

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 1,

2019/20:3184 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S).

Reservation 4 (SD)

3. Repatriering av samiska kvarlevor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 5 (M, C)

4. K-märkning av fartyg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 32 och 33.

Reservation 6 (SD)

5. Fornfynd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1229 av Daniel Andersson (S).

6. Kostnadsansvar vid arkeologiska undersökningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1077 av Betty Malmberg (M),

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 38 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 55.

Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

7. Gestaltad livsmiljö

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:347 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2019/20:401 av Per Lodenius (C),

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 10 och 12,

2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5,

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

8. Världsarv

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:337 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:599 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 11 (SD)

9. Jakt med löshund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:308 av Magnus Persson (SD) och

2019/20:700 av Kjell-Arne Ottosson (KD).

Reservation 12 (SD)

10. Hågkomst

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V),

2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 13 (V)

11. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1 av Robert Stenkvist (SD),

2019/20:3 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD),

2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD),

2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD),

2019/20:339 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:344 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2019/20:355 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2019/20:356 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:491 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C),

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 26,

2019/20:692 av Magnus Oscarsson (KD),

2019/20:709 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD),

2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:853 av Johan Andersson (S),

2019/20:1054 av Runar Filper (SD),

2019/20:1070 av Anders Hansson (M),

2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. (SD),

2019/20:1127 av Pia Nilsson (S),

2019/20:1659 av Marta Obminska (M),

2019/20:1684 av Runar Filper (SD) yrkande 3,

2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S),

2019/20:1933 av Robert Hannah (L),

2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),

2019/20:2576 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 5,

2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 9,

2019/20:2953 av Edward Riedl (M),

2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 9,

2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 3 och

2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD).