Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 november 2019

Nästa händelse: Beredning 5 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-11
Betänkande 2019/20:KrU4

Alla beredningar i utskottet

2019-11-05, 2019-10-10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-13
Debatt i kammaren: 2019-11-14
4

Beslut

Beslut: 2019-11-14