Det kyrkliga kulturarvet

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU3

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Beredning 22 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat