Public service

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU2

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 24 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-17
Trycklov: 2019-10-18
Betänkande 2019/20:KrU2

Beredningar i utskottet

2019-09-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23